Det här är lilla motorcykeln. Den körde jag halva dagen.

43 kartonger anlände med lastbil från Belgien.